นายชำนาญ  มุ่งยุทธกลาง

ปลัดองค์การรบริหารส่วนตำบลมะค่า

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง
ปลัด อบต.มะค่า ปกิบัติหน้าที่ นายก อบต.มะค่า
นายเจษฎา แพงอนันต์
รองปลัด อบต.มะค่า
นายชาลี บุญจริง
ผอ.กองช่าง
นางสุชาดา ทิพย์เดช
ผอ.กองคลัง
นางเพียงพิศ แพงอนันต์
ผอ.กองการศึกษาฯ
นายภัทรพล ธนัทโรจนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
ส.ต.ท.สมเกียรติ จงหมื่นไวย์
นิติกรฯ
นางสาวอัญมณี สกนธ์วัฒนา
นักทรัพยากรบุคคลฯ
นายพนไพฑูรย์ คิดรอบ
นายช่างโยธาฯ
นางสุภาพันธ์ ทุ่งกลาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ
นางเสน่ห์ ชากลาง
เจ้าพนักงานธุรการฯ
นางสาวกัลยา ชื่นวิเศษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ
นายธนภัทร วงศ์รัตนากร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวอลิศรา ชาญจอหอ
เจ้าพนักงานธุรการฯ
นางสาวพูนทรัพย์ ลิ้มกลาง
ลูกจ้างประจำ

Vinaora Visitors Counter

071677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
110
360
70579
4966
5388
71677

Your IP: 162.158.78.200
2018-09-25 19:05