มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา เปิดให้ประชาชนผู้สนใจทุกท่านได้เข้าถึงข้อมมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาทางวิชาการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.ssru.ac.th

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า รณรงค์กำจัดลูกน้ำ - ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

"ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วย คาถา 5 ป."