ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

{pdf=jed60.pdf|500|300|native}

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า