กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลมะค่า จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ประจำปี 2560

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลมะค่า

จัดโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2559

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลมะค่า จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยทางจิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า