กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับชมรม อสม. ตำบลมะค่า จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2559 นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เป็นประธานในการเปิดโครงการเด็กไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2558

บริการช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์ และเครื่องกลเกษตร