งานเวทีวิชาการสืบสานวัฒนธรรม ก้าวนำการพัมนา อบต.มะค่า-พลสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558

อบต.มะค่า และ อบต.พลสงคราม ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่า-พลสงคราม

วันที่ 6 มีนาคม 2558

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ"

ที่หมู่บ้านหนองม้า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา