ขอเชิญร่วมงาน...บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

อบต.มะค่า ร่วมกับ วัดพลจลก ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 15 เมษายน 2558

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page