เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า ร่วมกับ ชมรม อสม. ตำบลมะค่า

จัดโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ

และโรคเลปโตสไปโรซีส ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page