กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินทราย หมู่ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านงิ้วหนองปรือ หมู่ที่ 10

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page