ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page