ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง หมู่ 11 - หมู่ 12) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page