โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 

โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายบ้านหนองม้าใหม่ - บ้านมะค่า) หมู่ที่ 15

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page