ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายชิด) บ้านพลจลก หมู่ที่ 8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page