ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ่อพัก พร้อมฝาปิดเหล็ก (บ้านนายอยู่-สระประปา) บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page