ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

จำนวน 1 แห่ง จำนวนเด็กเล็ก 39 คน ช่วงเปิดเทอม จำนวน 103 วัน และปิดเทอม จำนวน 29 วัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page