ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลมะค่า

จำนวนโรงเรียน 5 แห่ง จำนวนเด็กนักเรียน 500 คน ช่วงเปิดเทอม 103 วัน และปิดเทอม จำนวน 29 วัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page