ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการขุดลอก (คลองปรับระดับให้เสมอคลองป่าช้า-คลองขวาง) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page