ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (สระหนองประดู่-ประปาสองฝั่ง) บ้านเดิ่นเห็ดหิน หมู่ที่ 12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page