ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่องบ้านนางหัส - บ้านโคกสะอาด) บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page