ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตะวันออก-บ้านห้วยน้อย) บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page