ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล. (สระต้นหว้า-สระกลาง) บ้านหนองม้า หมู่ที่ 4

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page