องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 28 คน มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 1 คน ที่ทำการตั้งอยู่ถนนบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวฟาน หมู่ 4 บ้านหนองม้า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page